Əlaqə

TƏLİMLƏR

Təlimlər nədir? • Treninq aktiv öyrənmə metodu olub, müəyyən sahədə bilik, bacarıq və vərdişlərin ...

Biz Mütəxəssislər Komandasıyıq

Ətrafdakılar həmişə verdiyimiz məhsulun və ya göstərdiyimiz xidmətin keyfiyyətinə əsasən bizə qiymət verəcək.

İNSAN RESURSLARI KONSALTİNQ XİDMƏTİ

İnsan resursları konsaltinq xidməti Bu xidmət işçinin müəssisəyə işə qəbul edilməsindən işdən azad olunmasına qədər işəgötürən və işçi arasında yaranan əmək münasibətlərinin Azərbaycan Respublikasının…

İNSAN RESURSLARI PROSSESİNİN AUDİTİ XİDMƏTİ

İnsan Resursları prosesinin auditi Xidmətin izahı: İnsan Resurslarının (İR) İdarə Edilməsi prosesinin auditi müəssisədə İR fəaliyyətlərinin optimallaşdırılması, həmçinin həmin fəaliyyətlərin sabit və dəyişən hüquqi-normativ…

TƏLİMLƏR

Təlimlər nədir? • Treninq aktiv öyrənmə metodu olub, muəyyən sahədə bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşmasına yönələn fəaliyyət formasıdır. • Psixoloji treninq psixoloq tərəfindən müxtəlif…

image
image
image
image

Xidmətlər Təlimlər Sənədlər

KONSALTİNQ XİDMƏTLƏRİ VƏ TƏLİMLƏR