Statistik məlumatlar:

  • Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı: 9
  • Hüquqi şəxslərin məlumat dəyişikliyi: 22
  • Əmtəə nişanının patentləşdirilməsi: 1
  • Fiziki şəxslərin dövlət qeydiyyatı: 2
  • Fiziki şəxslərin məlumat dəyişikliyi: 12

 

Cari xidmətlər:

  • Hüquqi şəxslərə göstərilən xidmət: 3
  • Fiziki şəxslərə göstərilən xidmət: 3